• Vadim Sidorovich

Што за гатункі дробных сысуноў з мышэй, палёвак, соней і рыёвак жывуць у Налібоцкай пушчы

Сааўтар Ірына Ратэнка


Часта даводзіцца чуць ад людзей у тым ліку і ў Налібоцкай пушчы, як яны называюць мышамі ўсіх дробных сысуноў запар, сярод якіх ёсьць гэтак адрозныя таксанамічныя группы сысуноў як тое беспасярэдне мышы, палёўкі, соні, рыёўкі, ды адзіны з тушканчыкаў. Цалкам у Налібоцкай пушчы ўсе яны ўлучаюць аж 25 розных гатункаў, а менавіта 6 гатункаў рыёвак, 8 гатункаў мышаў, 3 гатункі соняў, 7 гатункаў палёвак ды тушканчыка смужку або мышоўку Sicista betulina. У сваю чаргу тыя рыёўкі пададзены наступнымі гатункамі: звычайнай буразубкай Sorex araneus, сярэдней буразубкай Sorex caecutiens, малай буразубкай Sorex minutus, раўназубай буразубкай Sorex isodon, звычайнай куторай Neomys fodiens і малой куторай Neomys anomalous. Сярод мышаў у Налібоцкай пушчы ёсьць жоўтагорлая мыш Apodemus flavicollis, лясная мыш Apodemus sylvaticus, малая лясная мыш Apodemus uralensis, жытнік Apodemus agrarius, мыш-малютка або бадулярка Micromys minutus, хатняя мыш Mus musculus, шэры пацук Rattus norvegicus і чорны пацук Rattus rattus. Соні ў Налібоцкай пушчы пададзены лясной соней Dryomys nitedula, арэшнікавай соней Muscardinus avellanarius ды паўчком Glis glis. Што тычыцца палёвак, то ў Налібоцкай пушчы ёсьць рудая палёўка або сечка Myodes glareolus, звычайны норнік Microtus arvalis, паўночны норнік Microtus oeconomus , цёмны норнік Microtus agrestis , карчоўнік або вадзяны пацук Arvicola terrestris, усходнеэўрапейскі норнік Microtus subarvalis, падземны норнік Microtus subterraneus.


У самым прасунутым выпадку людзі ведаюць аб існаваньні хатняга пацука, карчоўніка або вадзянога пацука, жытніка, хатняй мышы і нейкай лясной мышы, бадуляркі й норнікаў. Шмат хто з людзей заўважыў рыёвак, але пераважна іх называюць сляпышонкамі або даўганосікамі.

Жоўтагорлая мыш
Жытнік
Бадулярка

Смужка або мышоўка.

Рудая палёўка
Звычайны норнік
Цёмны норнік
Паўночны норнік
Карчоўнік або вадзяны пацук

36 views0 comments

© 2018-2021 by Irina Rotenko & Vadim Sidorovich. All photographs appearing in the site are the exclusive property of their owners and may not be copied or used in any way without the authors' permission.