top of page
  • Writer's pictureVadim Sidorovich

Што за гатункі дробных сысуноў з мышэй, палёвак, соней і рыёвак жывуць у Налібоцкай пушчы

Updated: Jan 15, 2023

Сааўтар Ірына Ратэнка


Часта даводзіцца чуць ад людзей у тым ліку і ў Налібоцкай пушчы, як яны называюць мышамі ўсіх дробных сысуноў запар, сярод адрозныя таксанамічныя группы сысуноў як тое беспасярэдне мышы, палёўкі, соні, рыёўкі, ды адзіны з тушканчыкаў. Цалкам у Налібоцкай пушчы ўсе яны ўлучаюць аж 25 розных гатункаў, а менавіта 6 гатункаў рыёвак, 8 гатункаў мышаў, 3 гатункі соняў, 7 гатункаў палёвак ды тушканчыка смужку або мышоўку Sicista betulina. У сваю чаргу тыя рыёўкі пададзены наступнымі гатункамі: звычайнай буразубкай Sorex araneus, сярэдней буразубкай Sorex caecutiens, малай буразубкай Sorex minutus, раўназубай буразубкай Sorex isodon, звычайнай куторай Neomys fodiens і малой куторай Neomys anomalous. Сярод мышаў у Налібоцкай пушчы ёсьць жоўтагорлая мыш Apodemus flavicollis, лясная мыш Apodemus sylvaticus, малая лясная мыш Apodemus uralensis, жытнік Apodemus agrarius, мыш-малютка або бадулярка Micromys minutus, хатняя мыш Mus musculus, шэры пацук Rattus norvegicus і чорны пацук Rattus rattus. Соні ў Налібоцкай пушчы пададзены лясной соней Dryomys nitedula, арэшнікавай соней Muscardinus avellanarius ды паўчком Glis glis. Што тычыцца палёвак, то ў Налібоцкай пушчы ёсьць рудая палёўка або сечка Myodes glareolus, звычайны норнік Microtus arvalis, паўночны норнік Microtus oeconomus , цёмны норнік Microtus agrestis , карчоўнік або вадзяны пацук Arvicola terrestris, усходнеэўрапейскі норнік Microtus subarvalis, падземны норнік Microtus subterraneus.


У самым прасунутым выпадку людзі ведаюць аб існаваньні хатняга пацука, карчоўніка або вадзянога пацука, жытніка, хатняй мышы і нейкай лясной мышы, бадуляркі й норнікаў. Шмат хто з людзей заўважыў рыёвак, але пераважна іх называюць сляпышонкамі або даўганосікамі.

Yellow-necked mouse
Жоўтагорлая мыш
Striped field mouse
Жытнік
Harvest mouse
Бадулярка

Смужка або мышоўка.

Bank vole
Рудая палёўка
Звычайны норнік
Field vole
Цёмны норнік
Root vole
Паўночны норнік
Water vole
Карчоўнік або вадзяны пацук

81 views0 comments

Comments


bottom of page