top of page
  • Writer's pictureVadim Sidorovich

Зімовы засонак мядзведзя ў пуні закінутага хутара

З тыдзень таму, каб агледзіць сваю фотапастку, я праходзіў каля пуні закінутага хутара недалека ад нашай таксама хутарской хаты ў Налібоцкай пушчы. Мая фотапастка разьмяркоўвалася акурат на ўскрайку хутарской дзялянкі. Я глядзеў уперад, але раптам з боку пуні пачуўся нейкі глухаваты гук. Я абярнуўся і бачу, што пабеглі дзьве казулі, якія напэўна ляжалі за той пуняю. Мусіць і гэты непаразумелы гук сыходзіў ад іх. Гэтак мне неяк меркавалася.


Тая пуня закінутага хутара з абдзёрнай знакоўкай мядзьведзя на электрычным слупу.

Калі я ішоў назад ужо міма другога бока пуні, то неспадзявана перасёк сьвежы мядзьвежы троп. Троп пачынаўся з пралома ў той пуні. Праз той пралом я залез на сена ў тую пуню і ўбачыў на сене значна ўгнутую ў сена лёжку мядзьведзя, або іншымі словамі ягонае мярло ў сене. За свой немалы час лясных вандровак гэтакай цікавосткі я яшчэ ня бачыў.


Тое мядзьвежае мярло ў сене. Відаць, што мядзьведзь сыходзіў з мярла ў бок пралому ў сьцяне.


Фотапастка зафільмавала таго мядзьведзя непадалёк той пуні, але больш тыдня таму, калі сьнег быў яшчэ ня гэтакі глыбокі.


Я ведаў, што каля таго хутара водзіцца мядзьведзь. Улетку ён нярэдка праходзіў паўз гэты хутар і карміўся на ягонай дзялянцы. Таксама я ведаў, што ён кладзецца на зімовы засонак у берлагу пры коблах сярод затопленага чорна-алешніку недзе на адлегласьці каля кілямэтра ад таго закінутага хутара. Таму гэтакая сустрэча з мядзьведзем на самім хутары ўзімку была нечаканай.

108 views2 comments
bottom of page